Pages Navigation Menu

Reformes integrals de pisos — Reformes de cuines i banys — Més de 20 anys d'experiència.

Exemples amb preus de reformes de banys a Barcelona

Tots volem qualitat a bons preus!

Amb aquest article vull donar a conèixer obres reals i el cost final de cada reforma de bany (integral, total o parcial) que he realitzat ens els últims anys.

 

Reforma 1 > Preu final = 2.450 euros (IVA inclòs)
Barri de Sants, Barcelona.

Bany abans de la reforma parcial.

Aspecte del bany abans de la reforma parcial.

Banys després de la reforma parcial de ?? euros.

Bany després de la reforma parcial amb un cost de 2.450 euros.

 • Cobrir i protegir mobiliari.
 • Extreure banyera, moble de lavabo, mirall, armari i complements, per mitjans manuals.
 • Sanejar enrajolat de parets i rajoles de terres, manualment.
 • Col·locar rajoles a sòl. Borar i netejar.
 • Col·locar sanefa i rajoles a parets, fins a una alçada de 165 cm (en la zona dutxa a 225 cm). Borar i netejar.
 • Subministrament i col·locació de plat de dutxa Roca Malta de mides 100 x 75 x 6,5 cm.
 • Modificar instal·lacions d’aigua per a nova aixeta de dutxa (a una alçada de 120 cm).
 • Fer paret de peces de pavès per facilitar la instal·lació de mampara estàndar.
 • Estan inclosos els materials, les ajoles fins a 15 euros/m2 (a escollir pel client), així com els sacs i retirada de runes a Punt Verd corresponent.


Reforma 2 > Preu final = 3.660 euros (IVA inclòs)
L’Hospitalet, Barcelona.

abans

Abans de la reforma l’accés a bidet i vàter era força incòmode.

després

Reforma de bany amb només 3.660 euros.

 • Cobrir i protegir mobiliari.
 • Sanejar fals sostre existent.
 • Extreure tots els sanitaris, per mitjans manuals (el plat i la mampara es re-utilitzen). Desmuntar mobles i accessoris.
 • Sanejar enrajolat de parets i rajoles de terres.
 • Repassar parets i impermeabilitzar a la zona de la dutxa.
 • Fer calaix d’obra per tal d’instal·lar vàter i plat de dutxa.
 • Modificar baixants actuals.
 • Col·locar rajoles a parets i sòl (de fins a 20 euros/m2, a escollir pel client). Borar i netejar.
 • Instal·lar novament plat de dutxa + mampara (re-utilitzats).
 • Instal·lar sanitaris nous, aixetes, lluminària i moble de bany (subministrats pel client).
 • Subministrament i col·locació de prestatgeries reconeres de Silestone per a zona dutxa.
 • Conformar fals sostre de Pladur, amb plaques hidròfugues, cargols i perfils metàl·lics galvanitzats, preparat per a pintar o decorar.
 • Estan inclosos els materials, sacs i retirada de runes a Punt Verd corresponent.


Reforma 3 > Preu final = 6.530 euros (IVA inclòs)
Barri d’Horta, Barcelona.

abans

Estat del bany d’origen abans de ser reformat.

després

El preu d’aquesta reforma integral de bany ha estat de 6.530 euros.

 • Cobrir i protegir mobiliari necessari.
 • Extracció de tots els sanitaris: banyera, rentamans, WC i bidet. Desmuntatge de mobles i accessoris existents.
 • Sanejament d’enrajolat de parets i rajoles de terres.
 • Maestrat, reglejat i arrebossat de parets > Maestrar cada metre lineal. Arrebossat aplicat en superfícies verticals amb morter de ciment M7,5.
 • Col·locar rajoles a parets i sòl. Borar i netejar.
 • Aixecar parets per a instal·lació de vàter i bidet suspesos, i petita paret entre lavabo i vàter.
 • Noves i modificades instal·lacions d’aigua i llum.
 • Subministrament i col·locació de fals sostre de Pladur, amb plaques hidròfugues, cargols i perfils metàl·lics galvanitzats, llest per a pintar o decorar.
 • Subministrament i col·locació de peça de Silestone (amb faldó) per a lavabo encastat + 3 prestatgeries de Silestone (amb forma triangular) per a zona dutxa.
 • Fer plat de dutxa d’obra, pas a nivell de terra per facilitar accés. Impermeabilització amb tela PVC (d’una sola peça) i embornal integrat, per posterior revestiment amb malla ceràmica a joc amb rajoles.
 • Subministrament i instal·lació de mampara fixe, amb vidre de 6mm de gruix.
 • Sacs i retirada de runes a Punt Verd corresponent.


Aquestes reformes de banys són a pisos, així doncs, ja sabem que es tracta de estances relativament petites.
Els metres quadrats a reformar també fan variar un xic el preu, al igual que si s’aprofiten sanitaris, mampara, o altres elements que estan molt ben conservats, la reducció del cost pot ser notable.
O bé, en cas de voler plat de dutxa d’obra, o de resina… enlloc de banyera, també serà un factor determinant a l’hora de valorar el preu i acotar costos de la reforma.

Per “reforma total de bany” hem d’entendre que implica el següent generalment:

 1. extracció de sanitaris actuals (ja sigui per reutilitzar-los o bé per reemplaçar-los per uns de nous)
 2. neteja de mobles, aixetes, mampares i accessoris
 3. sanejament de rajoles a parets o guix existent
 4. retirar enrajolats a sòls i peces de sòcols
 5. sanejat d’instal·lacions antigues d’aigua i llum (en cas necessari)
Donat que en la majoria de casos és el client qui compra lliurement aixetes, mobles, miralls… o fins i tot mobles de bany a Ikea, m’estimo més no posar preus ja que hi ha moltes qualitats i dissenys diferents per a tot tipus de “butxaca”. Només en el cas que el client m’ho demani passo tarifes dels diferents elements que recomano per la seva durabilitat i rendiment. O bé els munto el que em demanin, allò més important és que m’adapto a les necessitats, preferències i requeriments dels meus clients en tots els casos.

 

 


Si voleu que us faci una visita, sense cap compromís i de forma gratuïta, per tal de valorar-vos econòmicament la vostra reforma de bany… ja sabeu on sóc!

reformes@refohabit.com
Mòbil: 647 873 964

Treballo a Barcelona capital o a tota la província.

Reformes a Barcelona, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Sant Cugat, Sabadell, Terrassa, Granollers, Montornès, Vilanova, Anoia, Olesa de Montserrat, Piera, Malgrat de Mar, El Masnou, Badalona, Maresme, Mataró, Baix Llobregat, Sant Feliu, Cornellà, Esplugues, L'Hospitalet, Bages, Manresa.
Reforma de pis, reformes integrals de pisos, canvis de banyera per dutxa a Barcelona, plats de dutxa d'obra, banyeres per dutxes, treure banyera i posar plat. Restaurar parets de totxo vist i parets antigues, reforma de sostre amb volta catalana o arc. Col·locació de pavès, pavès a cuines. Reparació de sòls hidràulics o terres antics. Obra vista a Barcelona, forns, llars de foc i barbacoes.
Pressupostos de reformes a Barcelona. Pressuposat gratis reforma integral de pis.