Pages Navigation Menu

Reformes integrals de pisos — Reformes de cuines i banys — Més de 20 anys d'experiència.

Reforma integral: Quant costa reformar un pis a Barcelona? Aquí hi veureu un bon exemple

Cost total de la reforma integral = 27.250 euros (IVA inclòs)

Aquest pis de Barcelona, situat al Carrer de València de l’Eixample, estava totalment d’origen (més de 50 anys).
Vaig fer una reforma integral completa, la qual va suposar un canvi radical en tots els aspectes.

Aquesta galeria d’imatges us mostra una visió general de l’habitatge abans i després de la reforma total.

REFORMA > REBEDOR I PASSADÍS (amb sòls radiants a tot el pis)


REFORMA > BANY I LAVABO


REFORMA > CUINA I VESTIDOR


Tot seguit, podreu veure les partides que estaven contemplades en el meu pressupost i que es van realitzar amb tot detall, meticulositat i professionalitat.

 

PRESSUPOST DE REFORMA (Feines de paleta)

 • Sanejament de sòl, per mitjans manuals i en tota la superfície del pis (per tal d’aconseguir espai per a la col·locació de sòl radiant).
 • Fer nou sòl de formigó (planxé), amb morter M7,5 a tota la superfície de l’habitatge, per col·locar ouera per a terres radiants.
 • Fer sòl de formigó (planxé), amb morter M7,5 a nivell i de 4 a 6 cm de gruix, en tot el pis.
 • Sanejament de fals sostre (de canyís), per mitjans manuals, de totes les sales i habitacions del pis.
 • Conformar fals sostre amb Pladur, estructures i cargols metàl·lics galvanitzats. Llest per pintar o decorar.
 • Fer envà amb plaques de Pladur i fibra semi-rígida, conformar armari de Pladur en el rebedor.
 • Ajudes a industrials > fer regates, col·locar caixes i caixetins, tapar tubs i tot el que necessiti qualsevol altre industrial.
 • Fer arestes a premarcs per a la correcta instal·lació de noves finestres d’alumini. Col·locar llindes amb barretes de reforç en totes les finestres.
 • Enderrocament d’envans centrals i calaixos, desmuntatge de xemeneia existent. Aixecar noves parets i col·locar premarcs. Enguixar i fer repassos de guix en antics calaixos.
 • Sanejament d’enrajolat, mobles, mòduls i accessoris de cuina existents + lavabo petit, deixant les parets llestes per pintar o decorar.
 • Col·locar grapes, amb barres corrugades i resina epoxi, per tal de reforçar parets amb esquerdes provocades per moviments i dilatacions estructurals.
 • Tapar porta (cuina-habitació) amb totxana estructural.
 • Enrajolar traster amb rajola blanca 20×20 cm, a mitja alçada i col·locar prestatgeries raconeres de marbre nacional.
 • Reforçar bigues amb barres i resina epoxi.
 • Lloguer de plataforma elevadora.

 

ZONA CUINA

 • Sanejament de parets de guix, per mitjans manuals.
 • Mestrejat, reglejat i arrebossat de parets amb morter M7,5 i col·locació de sòl ceràmic. Peces d’enrajolat subministrades pel client.
 • Fer forats per a ventilació, segons normativa vigent.

 

ZONA BANY PRINCIPAL

 • Sanejament d’enrajolat, mobles o mòduls de bany, sanitaris i accessoris existents.
 • Mestrejat, reglejat i arrebossat de parets amb morter M7,5, col·locació de sòl ceràmic i enrajolat de parets. Rajoles subministrades pel client.
 • Modificació de porta actual.

 

ZONA LAVABO HABITACIÓ

 • Sanejament de parets de guix, per mitjans manuals.
 • Mestrejat, reglejat i arrebossat de parets amb morter M7,5, col·locació de sòl ceràmic i enrajolat de parets. Rajoles proporcionades pel client.
 • En totes les partides estan inclosos:
  Els materials basts i d’agarri.
  Neteja final de pis.
  Sacs o contenidors per a runes.
  Transport de deixalles al Punt Verd que correspongui.

Nota: Lògicament falten preus de tots els electrodomèstics, rentamans, sanitaris, mòduls de cuina, mobles de bany, aixetes… Donat que hi ha una gran gamma disponible en el mercat, amb moltes qualitats i preus molt dispars, és preferible que cada client analitzi tots aquests elements i accessoris per tal de trobar allò més adient als seus gustos i necessitats.

Reformes a Barcelona, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Sant Cugat, Sabadell, Terrassa, Granollers, Montornès, Vilanova, Anoia, Olesa de Montserrat, Piera, Malgrat de Mar, El Masnou, Badalona, Maresme, Mataró, Baix Llobregat, Sant Feliu, Cornellà, Esplugues, L'Hospitalet, Bages, Manresa.
Reforma de pis, reformes integrals de pisos, canvis de banyera per dutxa a Barcelona, plats de dutxa d'obra, banyeres per dutxes, treure banyera i posar plat. Restaurar parets de totxo vist i parets antigues, reforma de sostre amb volta catalana o arc. Col·locació de pavès, pavès a cuines. Reparació de sòls hidràulics o terres antics. Obra vista a Barcelona, forns, llars de foc i barbacoes.
Pressupostos de reformes a Barcelona. Pressuposat gratis reforma integral de pis.