Pages Navigation Menu

Reformes integrals de pisos — Reformes de cuines i banys — Més de 20 anys d'experiència.

Ajuts i subvencions per a la rehabilitació d’edificis residencials de tot Catalunya (excepte Barcelona) — convocatòria 2015

En aquest enllaç al “Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya” podreu llegir que el passat 27 de març va iniciar-se la convocatòria de subvencions i ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’habitatges d’ús residencial només efectiu per a tot Catalunya (no Barcelona), Aquests ajuts estan sotmesos al “Plan Vivienda” però amb notables modificacions que permetran acollir-se a les subvencions amb més opcions.


A qui van dirigits aquests ajuts per a reformes?

Estan adreçades a comunitats de propietaris i propietaris únics d’edificis sencers que siguin habitatges residencials amb elements comuns d’origen o que pateixin patologies estructurals, i altres entitats de dret públic propietàries dels immobles, que es trobin a Catalunya, exceptuant els municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i Barcelona ciutat (ja que el Consorci de l’Habitatge de Barcelona ja s’encarrega de presentar les seves pròpies convocatòries).


Terminis

La presentació de les inscripcions també ha patit canvis, ja que ara es valora com a convocatòria per trimestres, en aquests terminis:

Primer termini > l’endemà de la publicació de la convocatòria i finalitza el 30 de juny de 2015. Dotació assignada de 5.000.000 euros.

Segon termini > de l’1 de juliol de 2015 i fins el 30 de setembre de 2015. Dotació de 500.000 euros.

Tercer termini > de l’1 d’octubre de 2015 fins el 13 de novembre de 2015. Dotació 500.000 euros.

D’aquesta forma s’agilitzaran els expedients a valorar, al mateix temps que s’aniran incorporant i ampliant els pressupostos de cada trimestre a mida que es vagin tenint més diners durant l’any 2015.


Obres que són subvencionables

— Reformes en els ajustos d’accessibilitat per adequar els edificis i els accessos als habitatges i locals a la normativa vigent.

— Obres de conservació d’estructura, fonaments i instal·lacions que estiguin valorades com a greus deficiències dins de l’I.T.E.

— Reformes que siguin per a la conservació de cobertes, terrats, façanes i mitgeres o altres elements comuns qualificades con a greus amb l’I.T.E.

— Obres per la una reducció de la millora de la qualitat i sostenibilitat que aconsegueixin reducció demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració d’almenys un 30 % sobre la situació prèvia a les actuacions.

Així com l’any 2014 es van tenir molt en compte les obres de millores en l’accessibilitat, la rehabilitació energètica i les patologies estructurals, aquest 2015 ja no són requisits imprescindibles el fer millores en sostenibilitat o obres d’accessibilitat en finques de menys de 8 habitatges.

023-subvencions-reformes-habitatges-2015

Reformes a Barcelona, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Sant Cugat, Sabadell, Terrassa, Granollers, Montornès, Vilanova, Anoia, Olesa de Montserrat, Piera, Malgrat de Mar, El Masnou, Badalona, Maresme, Mataró, Baix Llobregat, Sant Feliu, Cornellà, Esplugues, L'Hospitalet, Bages, Manresa.
Reforma de pis, reformes integrals de pisos, canvis de banyera per dutxa a Barcelona, plats de dutxa d'obra, banyeres per dutxes, treure banyera i posar plat. Restaurar parets de totxo vist i parets antigues, reforma de sostre amb volta catalana o arc. Col·locació de pavès, pavès a cuines. Reparació de sòls hidràulics o terres antics. Obra vista a Barcelona, forns, llars de foc i barbacoes.
Pressupostos de reformes a Barcelona. Pressuposat gratis reforma integral de pis.